Wat kost het?

Kosten

De kosten van de opvang van uw kind is afhankelijk van het aantal uren dat wij uw kind opvangen. Dagtarief per uur is:

  • € 8,95 voor vaste dagopvang;
  • € 8,75 voor vaste voorschoolse en naschoolse opvang;
  • € 9,45 voor flexibele opvang

Deze tarieven hanteren we sinds 1 januari 2021. De tarieven zijn inclusief eten, drinken en luiers. Sinds 1 mei 2020 moet de factuur vooraf betaald worden. Aan het eind van elke maand ontvangt u de factuur van het aantal uren dat wij uw kind de volgende maand zullen opvangen. Indien u ons heeft gemachtigd voor automatische incasso, wordt het factuurbedrag rond de 28ste van de maand van uw rekening afgeschreven. De belastingdienst zorgt ervoor dat u deze zogenoemde 'kinderopvangtoeslag' op uw rekening krijgt. U kunt deze toeslag aanvragen bij de belastingdienst via de website www.toeslagen.nl

Wet Kinderopvang

De kinderopvang is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Deze wet regelt wie welke kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt en stelt regels voor de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet staan ook alle eisen op het gebied van pedagogische aanpak, toezicht, veiligheid, hygiëne, kwaliteit, scholing van medewerkers en bedrijfshulpverlening. Hoge eisen, want het gaat tenslotte om uw kind! Meer informatie over de Wet Kinderopvang kunt u vinden op: Wet- en regelgeving Kinderopvang

Belastingdienst

Werkgevers moeten bijdragen aan de kosten van de kinderopvang, door middel van een premie die zij afdragen aan de belastingdienst. U ontvangt deze werkgeversbijdrage in de vorm van een zogenoemde 'kinderopvangtoeslag' automatisch van de belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft dus niks automatisch aan te vragen bij uw werkgever, maar vraagt dit in één keer aan bij de belastingdienst. Voor informatie over het aanvragen van deze kinderopvangtoeslag is er de website www.toeslagen.nl 


Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u altijd even mailen naar info@poppiez.nl. De kinderopvangtoeslag, die u als werkende ouder krijgt, hangt af van uw inkomen en van de kosten van kinderopvang. Ook als u als zelfstandige werkt, heeft u recht op deze toeslag. U kunt een proefberekening maken op: www.belastingdienst.nl

Contact

Poppiez Winschoten Poppiez Blijham
Jachtlaan 17/19a
9675 JA Winschoten
Mail: info@poppiez.nl

Openingstijden

Wij zijn geopend op de volgende dagen:

Maandag 07:00 - 18:00 u.
Dinsdag 07:00 - 18:00 u.
Woensdag 07:00 - 18:00 u.
Donderdag 07:00 - 18:00 u.
Vrijdag 07:00 - 18:00 u.